Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23

Saco tar inte ställning i de enskilda delarna av utredningens förslag utan väljer att peka på några övergripande samhällsekonomiska överväganden.

Publicerad: Måndag 15 aug 2016

Senast uppdaterad: Måndag 15 aug 2016

Nyckelord:
Skatter

Saco välkomnar utredningen om incitamentsprogram i Sverige som tar fasta på i vilken utsträckning programmen kan användas som ägarstyrning och som komplement till kontant lön för att öka möjligheterna för kapitalsvaga, nystartade företag att konkurrera med väletablerade företag om nyckelkompetens.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64