Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden(Dnr 2015/08335/ITP)

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden.

Publicerad: Måndag 23 maj 2016

Senast uppdaterad: Måndag 23 maj 2016

Delbetänkandet lägger fram sex strategiska områden som regeringen bör arbeta med kontinuerligt och systematiskt för att svara upp mot samhällets möjligheter och utmaningar med digitaliseringen.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64