Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

Saco tillstyrker förslaget att en utstationerad arbetstagare ska ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett kollektivavtal som arbetsgivaren i relation till en svensk arbetstagarorganisation är bunden av, oavsett om arbetstagaren är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller inte.

Publicerad: Fredag 1 jul 2016

Senast uppdaterad: Fredag 1 jul 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64