Förslag till nya regler om krav på amortering av nya bolån

Saco tillstyrker Finansinspektionens förslag till amorteringskrav för nya låntagare, med tre reservationer:

Publicerad: Fredag 12 feb 2016

Senast uppdaterad: Fredag 12 feb 2016

Nyckelord:
Samhällsekonomi

(1) Regeln måste noga följas upp och eventuellt justeras om den visar sig leda till stora problem med inlåsningseffekter på bostadsmarknaden som i sin tur kan leda till en sämre rörlighet på arbetsmarknaden.

(2) Regeln bör också tillämpas på nyproducerade bostäder för att undvika onödigt stora inlåsningseffekter och säkerställa likabehandling.

(3) Regeln bör kompletteras med en specialregel för att undvika orimliga amorteringseffekter för befintliga låntagare som tar tilläggslån för exempelvis renoveringar.

I remissvaret lanserar Saco ett alternativt förslag för att förbättra amorteringskulturen för både nya och gamla låntagare som helt skulle eliminera problemet med inlåsningseffekter.