Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Saco tillstyrker förslagen om ändrade benämningar av lönestöden riktade till personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: Måndag 27 jun 2016

Senast uppdaterad: Måndag 27 jun 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73