Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

Publicerad: Måndag 15 aug 2016

Senast uppdaterad: Måndag 15 aug 2016

Nyckelord:
Skatter

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73