Inre marknadsstrategin för varor och tjänster (KOM(2015)550 slutlig)

Saco är i huvudsak positiv till Kommissionens strategi för den inre marknaden.

Publicerad: Fredag 15 jan 2016

Senast uppdaterad: Fredag 15 jan 2016

Nyckelord:
Internationellt

Saco avvisar dock helt förslaget om tjänstepass. I remissvaret betonas också bl.a. att delningsekonomin kräver lösningar som inkluderar egenföretagare i de sociala trygghetssystemen och att småföretag inte ska undantas från t.ex. arbetsmiljöregler.