Jämställda pensioner? Ds 2016:19

Saco välkomnar rapporten och menar att det är av stor vikt att skillnader i kvinnor och mäns livsinkomst, där pensionen utgör en viktig del, belyses och tydliggörs ur olika aspekter.

Publicerad: Fredag 23 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 23 sep 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco har emellertid betydande invändningar mot det synsätt som genomsyrar rapporten när det gäller kollektivavtalade tjänstepensioner och menar att det innebär ett betydande ingrepp på den svenska partsmodellen och lönebildningen.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44