Kommissionens förslag till nytt blåkortsdirektiv, Ju2016/04575/EMA

Kommissionen har lagt ett förslag till ett kraftig utvidgat blåkortsdirektiv. Direktivet reglerar tillträde till EU:s arbetsmarknad för högutbildade, men har i Sverige bara tillämpats i en handfull fall. Förslaget utvidgar kretsen som kan komma ifråga för blåkort, och sänker den s.k. lönetröskeln. Det ska också bli lättare för blåkortshållare att flytta mellan medlemsländerna, och blåkortsinnehavare ska tillåtas att starta företag samt bedriva affärsverksamhet i hela EU.

Publicerad: Fredag 9 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 9 sep 2016

Nyckelord:
Integration

Kommissionen föreslår att EU-reglerna ska ersätta istället för att som idag komplettera nationella regler på området. På en inledande remiss från justitiedepartementet har Saco bland annat avstyrkt att blåkortssystemet ska ersätta de nationella systemen för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, tillstyrkt att högutbildade flyktingar ska kunna beviljas blåkort, kraftigt motsatt sig bestämmelsen om lönetröskel, och efterlyst bestämmelser om hur medlemsstaterna genom tillsyn och sanktioner ska kunna se till att systemet inte missbrukas.