Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

I utredningen presenteras olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen fram till 2060. Utredningen lägger inga konkreta förslag utan nöjer sig med att presentera olika trender och en ”inriktningsagenda för framtiden”.

Publicerad: Onsdag 27 apr 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 27 apr 2016

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Samhällsekonomi

Saco anser att utredningen är välgrundad och intressant i sina analyser av ekonomin och arbetsmarknaden. Saco instämmer i stora delar av beskrivningen av den ekonomiska inriktningen och i den inriktning som anges för den ekonomiska politiken på lång sikt. Vi vill med svaret peka på och understryka behovet av politiska reformer på ett antal områden som behandlas av LU.