Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (U2015/04749/S)

Saco är positiva till mycket i utredningen men beklagar att det ursprungliga uppdraget om att utreda skolstart vid sex års ålder och ett fyraårigt lågstadium försvann.

Publicerad: Måndag 29 feb 2016

Senast uppdaterad: Måndag 29 feb 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Vad gäller förlängd skolplikt anser Saco att den bör fortgå antingen
tills eleven fyllt arton år alternativt uppnått behörighet till yrkesprogram
(det senare är målet med den förlängda skolplikten).