Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

Saco tillstyrker att skyddet för alla offentliganställdas privata kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om närstående, och fotografiska bilder på intranät förstärks.

Publicerad: Tisdag 10 maj 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 10 maj 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt