Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

För Sacos del är principfrågan om akademiska utbildningars kvalitet och forskningsanknytning det mest avgörande.

Publicerad: Tisdag 18 okt 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 18 okt 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco ser inte att utredningen på ett övertygande sätt argumenterar för att forskningsanknytningen kan säkerställas. Saco är dessutom inte övertygad om att en akademisering av polisutbildningen är nödvändig för att möta det förändrade kompetensbehovet inom polisen. 

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65