Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

I hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att inom offentlig finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Publicerad: Måndag 28 nov 2016

Senast uppdaterad: Måndag 28 nov 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslaget men tycker samtidigt att förslaget är missriktat eftersom ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar är ett symptom på ett mycket djupare och allvarligare problem som handlar om välfärdens finansiering, funktionssätt och tillgänglighet.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73