Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, (U2015/05780/GV)

Saco är på det stora hela positiva till förslaget om en rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux.

Publicerad: Torsdag 17 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 17 mar 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser dock att rätten till studier inom vuxenutbildningen bör omfatta även studier inom den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen inom de yrkesinriktningar där det råder arbetskraftsbrist.