Samordningsnummer till asylsökande

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande.

Publicerad: Måndag 8 aug 2016

Senast uppdaterad: Måndag 8 aug 2016

Nyckelord:
Integration

I promemorian föreslås att samtliga asylsökande ska tilldelas samordningsnummer och att Migrationsverket ska rekvirera samordningsnumren från Skatteverket. Saco ser många fördelar med att samtliga asylsökande i Sverige erhåller ett samordningsnummer och tillstyrker förslaget.