Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Saco anser att lagrådsremissen i flera viktiga avseenden är bättre än de förslag som utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtalsvillkor presenterade (SOU 2015:78).

Publicerad: Måndag 21 mar 2016

Senast uppdaterad: Måndag 21 mar 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco välkomnar särskilt att regeringen föreslår att det ska vara obligatoriskt att vid upphandling ställa krav på  försäkringar och avsättningar till tjänstepension, när det bedöms behövligt.