Växa-stöd för den första anställda – sänkt arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Saco avstyrker förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare.

Publicerad: Onsdag 27 apr 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 27 apr 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Invändningarna avser inte i första hand den tekniska utformningen av
förslaget utan är i huvudsak av principiell natur. Saco har i tidigare
remissvar framfört invändningar mot att använda socialavgifter som styrmedel
och varit tveksamma till hur effektivt ett sådant styrmedel är i förhållande
till andra alternativ.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73