Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

Semesterlön och semesterersättning som ingår i livränteunderlaget för beräkning av livränta vid arbetsskada ska beräknas med schablonbelopp.

Publicerad: Måndag 13 feb 2017

Senast uppdaterad: Måndag 13 feb 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förenklingen medför att det blir enklare att förutsäga livräntans storlek samtidigt som Försäkringskassans handläggningstid förkortas. Saco tillstyrker därför förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73