Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Saco mycket tveksam till om den föreslagna nya Diskrimineringsnämnden kan bidra till ett bättre och effektivare skydd mot diskriminering.

Publicerad: Måndag 18 sep 2017

Senast uppdaterad: Måndag 18 sep 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsrätt

Saco anser istället att DO bör få utökade resurser och
ett tydligare uppdrag
.