En effektivare flytträtt för pensionssparare

Saco välkomnar de förändringar i inkomstskattelagen som promemorian föreslår och som tydliggör att det är möjligt att flytta och slå samman flera försäkringar av samma slag till en försäkring, och då också till en befintlig försäkring.

Publicerad: Torsdag 16 nov 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 16 nov 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco understryker dock vikten av att villkoren för flytt av försäkringskapital och flyttavgifter inom ramen för kollektivavtal förblir en fråga för parterna på arbetsmarknaden att lösa.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44