En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU2016:77)

Saco välkomnar utredningen.

Publicerad: Onsdag 1 mar 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 1 mar 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Sacos bedömning är att utredningens förslag sammantaget kan bidra
positivt till framför allt genomströmningen i gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65