En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67

Överskottsmålets nuvarande nivå bidrog till att Sverige gick starkt ur den finansiella krisen. I ljuset av den demografiska utvecklingen med växande demografisk försörjningskvot och strukturella problemen på arbetsmarknaden så finns det nu anledning att se över nivån.

Publicerad: Fredag 13 jan 2017

Senast uppdaterad: Fredag 13 jan 2017

Nyckelord:
Skatter

Saco ställer sig bakom en sänkning av överskottsmålets nivå och kommitténs övriga förslag som i huvudsak stärker det finanspolitiska ramverket.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73