Ett arbetsliv i förändring –hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? SOU 2017:24

Utredningen har kartlagt det moderna arbetslivets utmaningar och analyserat om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga utifrån dessa utmaningar.

Publicerad: Fredag 30 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 30 jun 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco tillstyrker utredningens förslag om utökad tillträdesrätt för
regionala skyddsombud.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33