Ett entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad: Fredag 22 sep 2017

Senast uppdaterad: Fredag 22 sep 2017

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt