Introduktionen av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort

Kommissionens förslag om introduktion av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort har ett lovvärt syfte, att underlätta och förenkla den fria rörligheten för tjänster.

Publicerad: Onsdag 22 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 22 feb 2017

Nyckelord:
Internationellt

Förslagen innehåller dock en rad oklarheter i centrala frågor, vilket gör Saco inte i nuläget kan ta ställning till dem.