Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Saco anser inte att mått på samverkan ska ligga till grund för resurstilldelning till lärosäten.

Publicerad: Tisdag 2 maj 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 2 maj 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Utbildning och forskning är högskolans kärnuppdrag och dessa måste stärkas. Håller dessa hög kvalitet kommer även samverkan med samhället att stärkas.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35