Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Saco anser att utredningen i sitt förslag till ny dataskyddslag tydliggör skyldigheter för den som behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som tillkommer de registrerade.

Publicerad: Fredag 1 sep 2017

Senast uppdaterad: Fredag 1 sep 2017

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Härigenom skapas förutsättningar för ökad hänsyn till den enskildes personliga  integritet. Detta är viktigt, inte minst vid personuppgiftsbehandling i arbetslivet då det idag är förhållandevis lätt att genom tekniska medel utöva kontroll och övervakning av anställda eller i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62