Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Publicerad: Fredag 10 feb 2017

Senast uppdaterad: Fredag 10 feb 2017

Nyckelord:
Skatter

Saco har i tidigare remissvar framfört, gällande 3:12-reglerna, att insatser måste riktas mot de komponenter som skapar en spänning mellan skatteuttag på kapitalinkomster och arbetsinkomster. I det avseendet stöder Saco utredningens utgångspunkt men avstår i övrigt från att lämna detaljerade synpunkter på enskilda förslag i utredningen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73