Samlad kunskap – stärkt handläggning. SOU 2017:25

Saco är positiv till många av förslagen i utredningen.

Publicerad: Måndag 28 aug 2017

Senast uppdaterad: Måndag 28 aug 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco vill dock betona vikten av det generella
arbetsskadebegreppet och att individuella bedömningar görs.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33