Slopad skattefrihet för förmån av hälso-och sjukvård

Förslagen i promemorian är missriktade och antyder att syftet i första hand är riktat mot att begränsa spridningen av sjukvårdsförsäkringar vars premie betalas av förmånstagarens arbetsgivare.

Publicerad: Onsdag 22 nov 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Att tillhandahålla sjukvårdsförsäkringar för sin personal är en del av arbetsgivares personalvårdande arbete. Saco avstyrker därför förslagen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73