Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Förslaget som lämnas av arbetsgruppen innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta studerande som inte får studiemedel.

Publicerad: Måndag 13 nov 2017

Senast uppdaterad: Måndag 13 nov 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslaget i sin helhet.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73