Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

aco anser att utredningens betänkande innehåller ett antal förslag som stärker arbetskraftsinvandringssystemet, så som ökade kontroller av och sanktioner mot arbetsgivare, men saknar förslag som på ett konkret sätt stärker arbetskraftsinvandrares ställning.

Publicerad: Måndag 20 feb 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 feb 2017

Nyckelord:
Integration

Den allvarligaste bristen är att arbetserbjudandets villkor fortsatt kommer att ha en svag ställning, samt att arbetskraftsinvandrare fortsatt kommer att utvisas utan ekonomisk kompensation på grund av arbetsgivares missbruk av systemet.