Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Saco har lämna synpunkter på regeringens promemoria – Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem, Fi2017/04798/FPM. Saco välkomnar att åtgärder vidtas för att säkerställa tydligare krav och skapa bättre kontroll över Premiepensionssystemets fondtorg.

Publicerad: Måndag 19 feb 2018

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco ställer sig dock tveksam till kravet på att högst 50 procent av kapitalet i en fond får förvaltas inom premiepensionssystemet och menar att skärpta anslutningskrav, inklusive tak för avgiftsuttag, i kombination med en effektivare tillsyn och kontroll är en bättre väg att gå.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44