Exitbeskattning för fysiska personer: Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige

Skatteverket föreslår i sin promemoria att den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen avskaffas och ersätts med bestämmelser om en så kallad utflyttningsbeskattning.

Publicerad: Måndag 5 mar 2018

Senast uppdaterad: Måndag 5 mar 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslaget saknar en genomarbetad konsekvensanalys för företag och svenskt näringsliv.


Saco avstyrker därför förslaget i sin nuvarande form.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73