Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen, del 2 (SOU 2017:101)

Saco anser att utredningen gjort ett gediget arbete om föräldraförsäkringen och vi ställer oss även bakom flera av förslagen, t ex att fler dagar reserveras för respektive vårdnadshavare samt att man vill göra det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar till närstående.

Publicerad: Onsdag 2 maj 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 2 maj 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Däremot avstyrker vi förslaget om att portionera ut tio föräldrapenningdagar per år efter barnets treårsdag.