Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01247/UH)

I promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning lämnas förslag till ändringar ändringar i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Publicerad: Onsdag 9 maj 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 9 maj 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Syftet med ändringarna är att bättre kunna tillvarata kunskap och kompetens som har inhämtats i andra länder än i Sverige. Saco ställer sig i huvudsak positivt till förslagen.