Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag (Rapport 2018:2)

Saco är positiv till att UKÄ:s uppdrag utvidgas från att enbart gälla kvalitetsgranskning av högre utbildning till att även omfatta forskning.

Publicerad: Fredag 29 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 29 jun 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco instämmer i UKÄ:s bedömning att kvalitetssäkring av forskning främst bör inkluderas inom komponenten granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.