Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Saco är huvudsakligen positivt inställd till att öka tryggheten och flexibiliteten i trygghetssystemet för studerande. Att möjliggöra deltidssjukskrivning inom ramen för studiemedelssystemet och samtidigt halvera karenstiden är dessutom något som Saco har framfört i andra sammanhang. Saco tillstyrker därför dessa förslag.

Publicerad: Måndag 2 jul 2018

Senast uppdaterad: Måndag 2 jul 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

När det gäller studieinriktad rehabilitering, så finns det med nuvarande ordning ett antal problem.

De mest centrala diskuteras i utredningen. Saco anser att det finns tydliga fördelar med att beakta dessa problem.

Saco är därför positiv till att studieinriktad rehabilitering förtydligas.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73