Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8

Saco delar bedömningen att dessa delar av grundskyddet bör bli föremål för förstärkningar.

Publicerad: Fredag 8 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 8 jun 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Arbetsgruppen har i promemorian gjort en grundlig beskrivning och analys av problembild och olika alternativ. Vissa förslag behöver dock, som arbetsgruppen föreslår, utredas vidare.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39