Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

Förslagen syftar till att förenkla för föräldrar samt att göra Försäkringskassans administration mer kostnadseffektiv.

Publicerad: Måndag 19 feb 2018

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslagen avseende föräldrapenning och tillfällig föräldra­penning, men vi avstår från att lämna synpunkter på förslagen om regel­förenklingar för barnbidrag och bostadsbidrag.