Skatteregler för tjänstepensionsföretag (promemoria)

Saco avstyrker förslagen i Finansdepartementets promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Fi2018/03052/S1) mot bakgrund av att Saco anser att en självständig och funktionell sektorreglering för tjänstepensionsinstitut bör införas i svenska rätt.

Publicerad: Fredag 26 okt 2018

Senast uppdaterad: Fredag 26 okt 2018

Nyckelord:
Pension,
Skatter

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44