Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Utan ett utträdesavtal kommer Förenade kungariket att behandlas som vilket annat land som helst i förhållande till EU.

Publicerad: Onsdag 6 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 6 feb 2019

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Det innebär i så fall att enskilda riskerar att hamna i ett avsevärt försämrat ekonomiskt läge som de själva inte kunnat rå över.

Saco tillstyrker därför förslagen i promemorian.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73