Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Den svenska partsmodellen har tjänat Sverige väl och bär därför i allt väsentligt värnas.

Publicerad: Fredag 25 jan 2019

Senast uppdaterad: Fredag 25 jan 2019

Nyckelord:
Skatter

Förslaget bidrar till att försvaga modellen. Saco avstyrker därför förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73