Vissa ytterligare ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Saco anser att AP-fonderna idag förvaltas väl men att det är av stor vikt att regelverket följer med och anpassas till den snabba utveckling som sker på de finansiella marknaderna.

Publicerad: Måndag 24 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 24 jun 2019

Nyckelord:
Pension

Saco menar därför att det är av betydelse att AP-fonderna ges goda möjligheter till långsiktiga och kostandeffektiva investeringar och då också i onoterade infrastrukturföretag samt i illikvida krediter.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44