En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Saco uppfattar att utredningen på ett gediget och ambitiöst sätt genomfört sitt uppdrag.

Publicerad: Måndag 30 nov 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 nov 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco vill dock poängtera att omfattningen av det statliga ansvaret för skolan behöver vara större än det utredningen föreslår och att staten måste ta huvudansvaret för skolan.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65