Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Saco har sedan länge efterfrågat en mer strukturerad lag och ställer sig positiv till en ny arbetslöshetsförsäkring grundad på beskattningsbara inkomster.

Publicerad: Fredag 30 okt 2020

Senast uppdaterad: Fredag 30 okt 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Den nya utformningen har flera uppenbara fördelar och reducerar en del av de problem försäkringen har idag.

Saco är dock kritisk till att avtrappningen i försäkringens ersättningsgrad ska öka. Dagens avtrappning är ändamålsenlig. Dessutom kvarstår behovet av att öka inkomsttaket i försäkringen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73