Förvalsalternativet inom premiepensionen - Fi2020/00584/FPM

Saco tillstyrker promemorians förslag till att dela upp förvalsalternativet i premiepensionssystemet i en diversifierad tillväxtportfölj under sparandeperioden och en traditionell försäkring under utbetalningstiden.

Publicerad: Måndag 18 maj 2020

Senast uppdaterad: Måndag 18 maj 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco ställer sig också positiv till att inom den diversifierad tillväxtportföljen öka möjligheterna till alternativa investeringsstrategier och därmed ökad riskspridning och avkastningsmöjligheter över konjunkturcykler.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44