ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

LO, TCO och Saco är positiva till en ratificering av ILO-konvention 190, och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.

Publicerad: Tisdag 28 jan 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 28 jan 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

En ratificering är viktig, inte enbart ur ett internationellt perspektiv och av solidaritetsskäl, utan även eftersom det ger en möjlighet att utveckla och skapa ett välfungerande skydd inom det svenska regelverket. 

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33