Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande (SOU 2019:65)

Långtidsutredningen 2019 (LU 2019) har temat ojämlikhet och syftar till att analysera ojämlikhetens utveckling och orsaker samt vilka konsekvenser ojämlikhet har för den svenska ekonomins funktionssätt. Fokus är på inkomstskillnader. Dessutom uppmärksammas de offentliga välfärdstjänsternas betydelse för att utjämna levnadsförhållandena.

Publicerad: Måndag 25 maj 2020

Senast uppdaterad: Måndag 25 maj 2020

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco anser att LU2019 bidrar med ett gediget faktaunderlag. Saco uppskattar i synnerhet att utredningen både innehåller analyser av jämlikhet i utfall och analyser av jämlikhet i möjligheter. Utredningen presenterar inga tydliga policyförslag, vilket är en brist, men den uppmärksammar problem som behöver lösas och ger underlag för policy och åtgärder.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65